Modelit adviseert haar opdrachtgevers op het gebied van rekenkundige toepassingen en ontwikkelt software op maat.

  • Prototyping, proof of concept studies
  • Maatwerksoftware, van definitiestudie tot onderhoudscontract
  • Verkeerskundig onderzoek op het gebied van Planningsmodellen en Dynamisch Verkeers Management
  • Ontwerpen en toeleveren algoritmes voor specifieke taken
  • Berekening bereikbaarheidsindicatoren
  • Levering software componenten en ondersteuning bij de introductie en het gebruik ervan