Vaak zijn bepaalde databases alleen voor applicaties die binnen het intranet van een organisatie draaien bereikbaar.  Dit  bemoeilijkt het ontwikkel- en testwerk omdat de ontwikkelaar moet afreizen naar een werkplek binnen de organisatie en daar een ontwikkel omgeving moet inrichten.

De door Modelit ontwikkelde Remote evaluation utility maakt het mogelijk om bepaalde functies, zoals een database query, op een andere machine uit te voeren en het resultaat terug te krijgen op de locale machine.

Met name in de ontwikkel- en testfase van applicaties kan deze utility nuttig zijn, omdat vanuit de Modelit-ontwikkelomgeving nu toegang gekregen kan worden tot (voorbeeld) data die normaal alleen via intranet beschikbaar zijn.