Toepassingsgebied verkeerskunde

 • Validatie verkeersgegevens
 • Berekening bereikbaarheidsindicatoren
 • Schatten Dynamische HB tabellen
 • Incident detectie
 • Single en Multiuserclass toedelingsmodellen
 • Modellering reistijdbetrouwbaarheid
 • Verwerking Floating Car Data
 • Visualisatie en ontsluiting verkeersgegevens

Toepassingsgebied natte waterstaat

 • Validatie waterstandsgegevens
 • Impact modellen waterstandsgegevens
 • Validatie en verwerking gegevens kustmorfologie
 • Validatie golfgegevens
 • Samenstellen jaarlijks meetverslagen en stormverslagen voor het IJsselmeer en de Waddenzee
 • Voorspellen stormvloeden met neurale netwerken
 • Ontsluiten DONAR en LOL (Landelijk Opslagsysteem Lodingen) databases
 • Samenstellen bodemkaarten