Het grootste deel van onze applicatieontwikkeling vindt plaats in Matlab. De Matlab programmeeromgeving heeft zich in de laatste decennia ontwikkeld tot de standaard op het gebied van numerieke berekeningen en visualisaties en is uitermate geschikt voor de implementatie van complexe wiskundige modellen. 

Indachtig het principe "Gebruik de beste tools die commercieel beschikbaar zijn maar ontwikkel nieuw gereedschap waar nodig" heeft Modelit in de loop der jaren een aantal toolboxes ontwikkeld die het mogelijk maken om Matlab als volwaardige programmeertaal in te zetten met behoud van de typische voordelen van Matlab. Hiermee onderscheidt Modelit zich van andere aanbieders van Matlab maatwerk software. Voorbeelden van dergelijke toolboxes zijn:

 • Matlab Application Framework; het raamwerk voor iedere Modelit applicatie
 • Matlab Layout Manager; het alternatief van GUIDE voor meer complexe GUI's
 • User Interface Toolbox; benut de vele mogelijkheden van JAVA in Matlab applicaties
 • Webserver Toolbox; 
 • XML toolbox for Matlab;
 • Network modelling toolbox; de bouwstenen voor verkeerskundige applicaties
 • Distributed computing for Matlab; voer Matlab functies uit op een andere machine(s)
 • In memory compression; maak extreem grote datasets toegankelijk als array
 • Docutool; automatische genereren van documentatie van de broncode

Java speelt een belangrijke rol binnen onze toolboxes. Door het gebruik van Java kunnen wij in samenspraak met onze klanten in korte tijd voor elk wiskundig probleem een effectieve en aansprekende softwareoplossing realiseren met een professionele grafische gebruikers interface. Voor al onze applicaties geldt dat ze indien gewenst in gecompileerde vorm kunnen worden geleverd, zodat u geen Matlab licensie nodig heeft, ongeacht het aantal gebruikers. Voorbeelden van door Modelit ontwikkelde desktop applicaties zijn:

 • DelftOD (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op corridor niveau
 • TRIP (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op netwerk niveau
 • Maria (opdracht RWS-RIKZ), visualisatie, validatie en acceptatie van kustlodingsdata
 • Melissa (opdracht RWS-RIKZ), validatie waterstandsmetingen op rivieren en voor de kust
 • DiaInspector (opdracht RWS-RIKZ), visualisatie van tijdreeksen uit de Donar database van Rijkswaterstaat
 • WAVIX (opdracht RWS-RIKZ), modelgebaseerde validatie van golfgegevens op basis neurale netwerken
 • Stormnet (opdracht RWS-RIKZ), voorspellen extreme waterstanden met neurale netwerken
 • SMARA (opdracht TNO/RPB), netwerkmodel voor reistijdbetrouwbaarheid
 • SMARTMUC (opdracht TNO), multi-userclass toedelingsmodel
 • Davinci (opdracht RWS-AVV), visualisatie en validatie van de verkeerskundige informatieketen verkeersgegevens
 • Fix, Database en analyse tool voor fermentatie data
 • FermBase, een datamining tool voor de analyse van bach processen
 • FermView, online tool voor de monitoring van batch processen