Naast desktop applicaties ontwikkelt Modelit ook web applicaties. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de door Modelit ontwikkelde Webserver toolbox. Deze toolbox maakt het mogelijk om het back-end in Matlab te implementeren en daarbij gebruik te maken van de kracht van Matlab voor het maken van wiskundige modellen. Terwijl het front-end ontwikkeld kan worden met populaire libraries of frameworks zoals AngularReact of Dojo. Voorbeelden van door Modelit ontwikkelde webapplicaties zijn:

  • Tripcast, routeplanner met actuele reistijd en reistijdverwachting
  • Trajectbeheer, monitoring van verkeer op primaire en secundaire wegen
  • Hotspots, effectmeting van snelheidscontroles
  • Bereikbaarheidskaart, visualisatie van de bereikbaarheid van plaatsen in Nederland

Voor al deze webapplicaties is het front-end gemaakt met Angular4. Het back-end is geïmplementeerd in Matlab en draait in gecompileerde vorm op één van Modelit's servers.