In maart 2020 is het project EVA gestart. EVA is een acroniem voor Experimenteeromgeving Verkeerskundige Algoritmes. Dit projekt heeft als doel om te onderzoeken of het mogelijk is om verkeerskundige algoritmes te gebruiken in een reële omgeving voor de besturing van wegsignalering en de verkeerscentrale zonder de noodzaak om deze algoritmes te converteren naar Java, de standaardtaal binnen RWS. 

In het kader van dit projekt is een bestaand algoritme voor filestaartbeveiliging aangepast zodat het kan werken met realtime floating car data en is ingepast in de RWS omgeving. Voor het inpassen van het Matlab algoritme in de RWS omgeving is gebruik gemaakt van de Modelit Webserver toolbox waarmee het algoritme is geconverteerd naar een Docker container die aangesloten is op de Floating Car Datafeed en de gegenereerde meldingen naar de Intelligente WegKant Systemen (IWKS) stuurt.