Achtergrond

In 2003 heeft Modelit het onderzoek "GSM als informatiebron voor Verkeersbeleid" uitgevoerd, in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Het onderzoek is gesplitst in een literatuurstudie en een simulatiestudie. De deliverables van destudie zijn via deze pagina te downloaden.

Projectbeschrijving

Het grootschalige gebruik van GSM telefonie in het wegverkeer biedt mogelijkheden om verkeeersinformatie af te leiden. Door middel van een simulatiestudie wordt nagegaan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van deze techniek. Om deze simulatiestudie te kunnen uitvoeren is een model voor het simuleren van wegverkeer en telefoniedata gebouwd, en zijn een mapmatch algoritme, reistijdschatter en intensiteitsschatter ontwikkeld.

Keywords

Floating Car Data, GSM, Map matching, Probe-vehicles, Traffic monitoring, Travel time estimation

Deliverables

Literature Study (in Dutch)

Elaborate Summary

Simulation Study, Report

Software

The following software was deloped as a research tool. Its user-interface may look outdated as it was created in 2003.
However the software has been verified on 27-10-2010 on a Windows XP machine.

Manual of Simulation Tool

Simulation Tool installer