Vanaf 2007 heeft de provincie Noord-Brabant op een viertal locaties langs provinciale wegen Dynamische Reisinformatiepanelen (DRIP’s) geplaatst (zie Figuur 1). Daarop worden voor alternatieve routes de reistijden getoond. De reistijden voor de betreffende routes worden bepaald door een combinatie van reistijdmetingen van TREFI[1] en BRAVISSIMO[2], het reistijdmeetsysteem van de provincie. Voor de reistijden worden de meest actuele metingen van de deeltrajecten bij elkaar opgeteld tot een routereistijd.

Door de aard van het verkeer, maar ook door technisch falen van de kentekencamera’s, bleek er regelmatig geen verkeer waargenomen. Het algoritme bepaalde dat als meetwaarden ergens op de route missen op de DRIP ‘Geen info’ wordt getoond. Per meetvak kan de uitval beperkt zijn, maar over de meetvakken gecombineerd op routeniveau bleek de uitval op routeniveau aanzienlijk. Hierdoor was het probleem evident.

Om dit probleem op te lossen heeft de provincie Noord-Brabant aan ModelIt opdracht gegeven om een nieuw algoritme te ontwikkelen. Daarmee zou stabiele en goede reistijdinformatie op de provinciale DRIP’s moeten worden getoond op basis van twee criteria:

  • Beschikbaarheid: gedurende het overgrote deel van de tijd moet reistijdinformatie worden getoond;
  • Nauwkeurigheid: de verstrekte reistijdinformatie moet zo goed mogelijk aansluiten bij de situatie van de passerende automobilist.

De opdracht is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase was vooral gericht op het afleiden en verschillende algoritmen. Daarbij is gebruik gemaakt van data van de huidige meetsystemen. De tweede fase van het onderzoek was gericht op het toetsen daarvan in de praktijk. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van met GPS vastgelegde routegegevens van TomTom gebruikers.

Drip buiten werking


[1] TREFI (Tic Reistijden en File Informatie). TREFI genereert uit de lusgegevens uit Monibas reistijd- en file-informatie

[2] BRAbants VerkeersInformatieSysteem voor Sturing, Informatie en MOnitoring. Bravissimo meet reistijden via kentekencamera’s