Welk effect heeft het aanleggen van spitsstroken op de reistijdbetrouwbaarheid in Nederland? En wat is het effect van het ontwikkelen van een zelfstandig werkend onderliggend wegennet (OWN+)? Deze vragen kunnen met SMARA (Simulation Model for Analyzing the Reliability of Accessibility), een model dat TNO Inro samen met het Ruimtelijk Planbureau en Modelit ontwikkelde, beantwoord worden.

Links:

[Schrijver et al (2004) DE BETROUWBAARHEIDSEFFECTEN VAN SPITSSTROKEN OF EEN OWN+, Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2004]

[ Reistijdbetrouwbaarheid berekend en voorspeld. Publicatie Ruimtelijk Planbureau]