Voorbeelden van door Modelit ontwikkelde desktop applicaties zijn:

 • DelftOD (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op corridor niveau
 • TRIP (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op netwerk niveau
 • Maria (opdracht RWS-RIKZ), visualisatie, validatie en acceptatie van kustlodingsdata
 • Melissa (opdracht RWS-RIKZ), validatie waterstandsmetingen op rivieren en voor de kust
 • DiaInspector (opdracht RWS-RIKZ), visualisatie van tijdreeksen uit de Donar database van Rijkswaterstaat
 • WAVIX (opdracht RWS-RIKZ), modelgebaseerde validatie van golfgegevens op basis neurale netwerken
 • Fix, Database en analyse tool voor fermentatie data
 • FermBase, een datamining tool voor de analyse van bach processen
 • FermView, online tool voor de monitoring van batch processen
 • Stormnet (opdracht RWS-RIKZ), voorspellen extreme waterstanden met neurale netwerken
 • SMARA (opdracht TNO/RPB), netwerkmodel voor reistijdbetrouwbaarheid
 • SMARTMUC (opdracht TNO), multi-userclass toedelingsmodel
 • Davinci (opdracht RWS-AVV), visualisatie en validatie van de verkeerskundige informatieketen verkeersgegevens

Voor al onze applicaties geldt dat ze in gecompileerde vorm kunnen worden geleverd. De gebruiker heeft in dat geval geen Matlab licensie nodig heeft, ongeacht het aantal gebruikers.