Sinds 1999 ontwikkelt Modelit software op maat voor overheidsinstanties, ingenieursbureaus, B2B-organisaties, multinationals en voor eigen risico. Modelit richt zich daarbij vooral op de ontwikkeling van desktop en web applicaties voor het ontsluiten, analyseren en visualiseren van grote hoeveelheden data. Zoals verkeersdata, golfdata of procesdata uit industrie. 

Bij de softwareontwikkeling beperkt de rol van Modelit zich niet tot de implementatie. Modelit kan de gehele levenscyclus van ontwerp, implementatie tot en met de hosting en onderhoudsfase van een applicatie verzorgen. Op deze manier heeft u als klant één enkel aanspreekpunt en doen wij de nodige materiekennis op. U beschikt hierdoor op afroep over een betrokken partner die mee kan denken over haalbaarheid en kosten van de door u gewenste uitbreidingen en zorgdraagt voor de uitvoering.

Naast softwareontwikkeling adviseert Modelit haar opdrachtgevers ook op het gebied van rekenkundige toepassingen, met name voor verkeerskundig onderzoek op het gebied van planningsmodellen en dynamisch verkeersmanagement. Modelit ontwikkelt daarvoor wiskundige modellen zoals bijvoorbeeld het prijswinnende reistijdvoorspelmodel Tripcast

Het grootste deel van onze applicatieontwikkeling vindt plaats in Matlab. De Matlab programmeeromgeving heeft zich in de laatste decennia ontwikkeld tot de standaard op het gebied van numerieke berekeningen en visualisaties en is uitermate geschikt voor de implementatie van complexe wiskundige modellen. 

Indachtig het principe "Gebruik de beste tools die commercieel beschikbaar zijn maar ontwikkel nieuw gereedschap waar nodig" heeft Modelit in de loop der jaren een aantal toolboxes ontwikkeld die het mogelijk maken om Matlab als volwaardige programmeertaal in te zetten met behoud van de typische voordelen van Matlab. Hiermee onderscheidt Modelit zich van andere aanbieders van Matlab maatwerk software. Voorbeelden van dergelijke toolboxes zijn:

 • Matlab Application Framework; het raamwerk voor iedere Modelit applicatie
 • Matlab Layout Manager; het alternatief van GUIDE voor meer complexe GUI's
 • User Interface Toolbox; benut de vele mogelijkheden van JAVA in Matlab applicaties
 • Webserver Toolbox; 
 • XML toolbox for Matlab;
 • Network modelling toolbox; de bouwstenen voor verkeerskundige applicaties
 • Distributed computing for Matlab; voer Matlab functies uit op een andere machine(s)
 • In memory compression; maak extreem grote datasets toegankelijk als array
 • Docutool; automatische genereren van documentatie van de broncode

Java speelt een belangrijke rol binnen onze toolboxes. Door het gebruik van Java kunnen wij in samenspraak met onze klanten in korte tijd voor elk wiskundig probleem een effectieve en aansprekende softwareoplossing realiseren met een professionele grafische gebruikers interface. Voor al onze applicaties geldt dat ze indien gewenst in gecompileerde vorm kunnen worden geleverd, zodat u geen Matlab licensie nodig heeft, ongeacht het aantal gebruikers. Voorbeelden van door Modelit ontwikkelde desktop applicaties zijn:

 • DelftOD (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op corridor niveau
 • TRIP (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op netwerk niveau
 • Maria (opdracht RWS-RIKZ), visualisatie, validatie en acceptatie van kustlodingsdata
 • Melissa (opdracht RWS-RIKZ), validatie waterstandsmetingen op rivieren en voor de kust
 • DiaInspector (opdracht RWS-RIKZ), visualisatie van tijdreeksen uit de Donar database van Rijkswaterstaat
 • WAVIX (opdracht RWS-RIKZ), modelgebaseerde validatie van golfgegevens op basis neurale netwerken
 • Stormnet (opdracht RWS-RIKZ), voorspellen extreme waterstanden met neurale netwerken
 • SMARA (opdracht TNO/RPB), netwerkmodel voor reistijdbetrouwbaarheid
 • SMARTMUC (opdracht TNO), multi-userclass toedelingsmodel
 • Davinci (opdracht RWS-AVV), visualisatie en validatie van de verkeerskundige informatieketen verkeersgegevens
 • Fix, Database en analyse tool voor fermentatie data
 • FermBase, een datamining tool voor de analyse van bach processen
 • FermView, online tool voor de monitoring van batch processen

Naast desktop applicaties ontwikkelt Modelit ook web applicaties. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de door Modelit ontwikkelde Webserver toolbox. Deze toolbox maakt het mogelijk om het back-end in Matlab te implementeren en daarbij gebruik te maken van de kracht van Matlab voor het maken van wiskundige modellen. Terwijl het front-end ontwikkeld kan worden met populaire libraries of frameworks zoals AngularReact of Dojo. Voorbeelden van door Modelit ontwikkelde webapplicaties zijn:

 • Tripcast, routeplanner met actuele reistijd en reistijdverwachting
 • Trajectbeheer, monitoring van verkeer op primaire en secundaire wegen
 • Hotspots, effectmeting van snelheidscontroles
 • Bereikbaarheidskaart, visualisatie van de bereikbaarheid van plaatsen in Nederland

Voor al deze webapplicaties is het front-end gemaakt met Angular4. Het back-end is geïmplementeerd in Matlab en draait in gecompileerde vorm op één van Modelit's servers.

Toepassingsgebied verkeerskunde

 • Validatie verkeersgegevens
 • Berekening bereikbaarheidsindicatoren
 • Schatten Dynamische HB tabellen
 • Incident detectie
 • Single en Multiuserclass toedelingsmodellen
 • Modellering reistijdbetrouwbaarheid
 • Verwerking Floating Car Data
 • Visualisatie en ontsluiting verkeersgegevens

Toepassingsgebied natte waterstaat

 • Validatie waterstandsgegevens
 • Impact modellen waterstandsgegevens
 • Validatie en verwerking gegevens kustmorfologie
 • Validatie golfgegevens
 • Samenstellen jaarlijks meetverslagen en stormverslagen voor het IJsselmeer en de Waddenzee
 • Voorspellen stormvloeden met neurale netwerken
 • Ontsluiten DONAR en LOL (Landelijk Opslagsysteem Lodingen) databases
 • Samenstellen bodemkaarten