TRIP is een applicatie die op basis van snelheids en intensiteitsmetingen op rijstroken van het hoofdwegennet een groot aantal beleidsindicatoren berekent. Voorbeelden van te berekenen indicatoren zijn filezwaarte, voertuigverliesuren, verkeersprestatie, trajectreistijden en reistijdbetrouwbaarheid. Aan de berekening van deze indicatoren gaat een uitgebreide validatie van de meetgegevens vooraf. Alle berekende indicatoren, maar ook alle tussenresultaten kunnen door TRIP worden gevisualiseerd.

TRIP wordt onder andere gebruikt voor de maandelijkse rapportage van van beleidsindicatoren in opdracht van Rijkswaterstaat, en als basis voor de Tripcast webservice.

TRIP is eigendom van Modelit en wordt permanent doorontwikkeld. Licenties zijn tegen beperkte vergoeding verkrijgbaar, zie ook onze factsheet.

Lees de handleiding om een indruk te krijgen van alle mogelijkheden van TRIP.