In het kader van het project iWKS onderzoekt Rijkswaterstaat de
mogelijkheid om gebruik te maken van Floating Car Data ten behoeve van
filestaartbeveiliging op Nederlandse snelwegen.
In Nederland is de filestaartbeveiliging geeffectueerd door matrixborden
boven de weg die worden aangestuurd door een systeem met de naam
Motorway Traffic Managent (MTM). In een eerder project is al ervaring
opgedaan door MTM beeldstanden te genereren op basis van FCD data en
deze te vergelijken met MTM beeldstanden zoals gegenereerd door de RWS
systemen. De verkeerskundige evaluatie van dit project is destijds door
Modelit uitgevoerd, zie Zijpp (2017).
In het eerdere project werd zoveel mogelijk voldaan aan de eisen van een
productieomgeving door de beeldstanden real-time te bepalen en
beschikbaar te maken in de verkeerscentrale.
Het huidige project “Pilot met Floating Car Data ten behoeve van
Automatische Incident Detectie van Rijkswaterstaat” beoogt in technisch
opzicht een stap verder te zetten door een aantal fysieke wegkantsystemen
langs de weg te installeren en deze aan te sturen met FCD gebaseerde
beeldstanden. Op tenminste één van deze wegkantsystemen zijn ook de
matrixsignaalgevers aangesloten, zodat ook deze hardware getest wordt.
De matrixborden worden evenwel nog niet aan de weggebruikers getoond.
In het project wordt gebruik gemaakt van een nieuwe generatie
“intelligente” wegkantsystemen (iWKS). In tegenstelling tot de traditionele
MTM systemen kan de functie van deze iWKS systemen worden gewijzigd
door het aanpassen van de software die erop draait.

Lees het volledige rapport (pdf)