Technische Documentatie Validatiesoftware Nat

Binnen het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) wordt gebruik gemaakt van de systemen Melissa, Wavix en Maria, kortweg: Validatiesoftware Nat. De systemen zijn ontwikkeld door Modelit en worden gebruikt voor het valideren van waterhoogte-, watertemperatuur- golfslagmetingen en kustmorfologie. Het RIKZ heeft in 2006 een audit laten uitvoeren op deze software om inzicht te krijgen in de toekomstvastheid ervan en de afhankelijkheid van de leverancier van deze systemen. De uitgevoerde audit had als doel inzicht te verkrijgen in:

  • of Melissa, Wavix en Maria nog voldoen en in de toekomst kan blijven voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers;
  • welke alternatieven er eventueel zijn;
  • de benodigde inspanning in tijd en geld om Melissa, Wavix en Maria te laten voldoen aan de eisen van het RIKZ  en de benodigde inspanning in tijd en geld om een nieuw pakket met soortgelijke functionaliteit te ontwikkelen.

Op grond van de resultaten van deze audit heeft RIKZ besloten het gebruik van deze applicaties te continueren, en met het oog hierop een investering te doen in de technische documentatie van deze applicaties.

Modelit voert deze opdracht momenteel uit. De opdracht zal onder andere resulteren in:

  • Documentatie per Applicatie
  • Documentatie per toolbox
  • Documentatie per utility

[Lees samenvatting]