Detectielussen als databron voor verkeersinformatie

Op bijna alle drukbereden snelwegen in Nederland worden verkeersgegevens ingewonnen met detectielussen. Deze nemen niet alleen de voertuigpassages zelf waar, maar ook de snelheid van het voertuig en of het een motorrijder, personenauto, bus, of vrachtwagen betreft.

Deze gegevens zijn voornamelijk bedoeld om de bekende matrix borden boven de weg (signalering) aan te sturen. Matrixborden hebben een belangrijke veiligheidsfunctie. Een nuttige bijvangst is echter dat op basis van de lusdata ook accurate en real-time verkeersdata beschikbaar komen. Deze data kunnen worden gebruikt voor allerlei andere systemen, zoals het verstrekken van verkeersinformatie en het regelen van verkeersstromen.

Om deze data optimaal te benutten moet wel goed bekend zijn welke meetlus op welke plek ligt. Dat lijkt makkelijker dan het is. Bij de aanleg en het onderhoud van het detectiesysteem zijn vele partijen betrokken, en als een meetlocatie verkeerd gespecificeerd is dan is dit niet zomaar aan de meetgegevens te zien.

De locaties van lusgegevens worden door toeleveranciers van Rijkswaterstaat vastgelegd in zogenaamde metagegevens. De manier waarop dit moet gebeuren is vastgelegd in het Datex2 protocol. Er zijn echter gevallen waarin dit protocol ruimte laat voor meerdere interpretaties of waarin ervoor gekozen is het protocol vanwege praktische omstandigheden niet strikt te volgen.

Afbeelding: Schermweergave uit Google Maps, met KML overlay die gemodelleerde luslocatie weergeeft (rood). Op de foto is een signaleringsportaal te zien en een 4-tal in het wegdek ingefreesde dubbele meetlussen (stroomopwaarts van het portaal). Direct stroomafwaarts van het portaal zijn overigens ook een 4-tal driedubbele meetlussen te zien, dit zijn geen reguliere meetlussen, maar hebben vermoedelijk een specifieke functie voor bijvoorbeeld wettelijke snelheidscontrole of detectie van stilstaand verkeer in verband met een spitsstrook.

NDW-NWB koppel- en inspectietool

Om de kluwen op een systematische manier te ontwarren beschikt Modelit over een softwaretool genaamd NDW-NWB koppel- en inspectietool. In deze naam staat NDW voor Nationale Databank Wegverkeersgegevens en NWB voor Nationaal Wegen Bestand. Met dit tool kunnen de door het NDW gepubliceerde locatiegegevens worden gekoppeld aan een verkeerskundig netwerk en vervolgens worden geïnspecteerd.

De koppeling zelf kan via verschillende mechanismes worden uitgevoerd. Afhankelijk van de situatie of dataleverancier blijken bepaalde koppelmechanismes van toepassing. Vervolgens is het mogelijk om "verdachte" situaties vast te stellen. Dit zijn situaties waarin verschillende koppelmethodes elkaar tegenspreken.

KML export

De koppelmethode en -locatie wordt binnen het  NDW-NWB koppel- en inspectietool op een kaart gevisualiseerd. Het is echter ook mogelijk om een aantal meetlocaties te selecteren en voor deze set een HTML rapport aan te maken. Dit HTML rapport bevat per meetlocatie de metagegevens en gegevens over de verschillende koppelprocessen.  Ook bevat het rapport voor iedere locatie een hyperlink naar een KML bestand waarin het koppelproces gevisualiseerd is. Dit maakt het mogelijk de koppellocatie te vergelijken met de achtergrondkaart van Google Maps en zelfs om de Streetview weergave op te roepen die bij een specifieke locatie hoort.

Voorbeeld 1

Bij wijze van voorbeeld selecteren we alle locaties die op de A12 liggen in de richting Den Haag tot (iets voorbij) Utrecht. In het voorbeeld laten we de locaties van de meetpunten op het VILD netwerk zien en de locatie op het NWB, voor 2 van de 4 mogelijke koppelmethodes.

Bekijk het automatisch gegenereerd rapport

Voorbeeld 2

Het bovenstaande voorbeeld laat alle locaties zien. Dit zijn er 180. Het is echter meer informatief om de visualisatie te beperken tot de locaties waarbij de verschillende koppelmethodes leiden tot een ander resultaat.

Bekijk het automatisch gegenereerd rapport