Met TRIP kunt u NDW meetpunt locaties  koppelen aan het Nationaal Wegen Bestand (NWB).

De onderstaande video laat zien hoe (maximaliseer voor beste weergave).

NDW meetpunt locaties worden door het NDW gepubliceerd in de vorm van een shapetool bestand. In dit bestand is per meetpunt een locatie en een kompasrichting vastgelegd. Dit is over het algemeen genoeg om een meetpunt te koppelen aan een wegsectie en een longitudinale positie op deze sectie. Bepaalde meetpunten, vooral die op het hoofdwegennet, kunnen ook op basis van attributen aan een wegenkaart worden gekoppeld. In de gevallen waarin dit mogelijk is past TRIP deze laatste koppelmethode toe.