Ontwikkelen van een deelapplicatie voor de validatie van meerjarige reeksen. Deze deelapplicatie is bedoeld om binnen een beperkt tijdbestek de validatie mogelijk te maken van de volledige verzameling van kustmetingen verzameld tussen 1975 en 2005. De deelapplicatie bestaat uit een module om de kustraaien te sorteren op ligging langs de kustlijn en een module voor het vergelijken van JARKUS raaien met buurraaien en voorgaande en volgende jaren. Op deze wijze kan een snelle schifting worden aangebracht tussen goedgekeurde raaien en nader te inspecteren raaien.

 

Het schrijven van een gebruikersinstructie voor het samenstellen van een SWAN bodemkaart zodat dit proces kan worden uitbesteed. SWAN is een model voor het modelleren van golven voor de Hollandse kust. De invoer van het SWAN model bestaat uit het bodemprofiel van de Noordzee. Om tegelijkertijd het gehele studiegebied (de Noordzee) te bestrijken en voldoende detailniveau te bereiken op kritische locaties zoals (vlak onder) de kustlijn en bij rivier- en havenmonden, wordt gebruik gemaakt van een curvilinear grid dat fijn is bij de kust en grover wordt naarmate de locatie verder van de kust af ligt. In 2004 is aan MARIA een deelapplicatie toegevoegd die het mogelijk maakt om een SWAN grid te vullen uit kleine deelgrids, en daarbij abrupte overgangen (de rafelranden) weg te smoothen en hiaten op te vullen.

 

Het implementeren van een XML editor voor het vullen van voor het exporteren grid-metagegevens volgens de CEN-norm (de CEN-editor). Alhoewel er reeds XML editors voor algemeen gebruik bestaan, bestaat de behoefte om binnen MARIA een XML editor te integreren die het mogelijk maakt om op een efficiëntere manier te werken. Deze efficiëntie wordt enerzijds bereikt door de metagegevens zoveel mogelijk uit MARIA over te nemen, en anderzijds te werken met een database van voorkeuzes voor hele formulieren, pagina’s en individuele velden. Hierdoor kunnen veel voorkomende elementen van een formulier worden hergebruikt. Het vullen van de voorkeuze-database gebeurt binnen de CEN editor automatisch.