Sinds 1999 ontwikkelt Modelit maatwerk applicaties voor overheidsinstanties, ingenieursbureaus, B2B-organisaties,  multinationals, of voor eigen risico. In 2008 en 2011 won het door Modelit ontwikkelde reistijdvoorspelmodel Tripcast de competitie reistijdverwachting. In 2012 werd dit model toegepast binnen de ANWB routeplanner.

Het grootste deel van onze applicatieontwikkeling vindt plaats in Matlab. De Matlab programmeeromgeving heeft zich in de laatste decennia ontwikkeld tot de standaard op het gebied numerieke berekeningen en visualisaties.

Indachtig het principe "Gebruik de beste tools die commercieel beschikbaar zijn maar ontwikkel nieuw gereedschap waar nodig" heeft Modelit in de loop der jaren een aantal toolboxes ontwikkeld die het mogelijk maken om Matlab als volwaardige programmeertaal in te zetten met behoud van de typische voordelen van Matlab. Hiermee onderscheidt Modelit zich van andere aanbieders van Matlab maatwerk software.

Voorbeelden van dergelijke toolboxes zijn de Model-View-Control Toolbox, de Layout Manager de User Interface Component toolbox, en de Webserver toolbox. Java speelt een belangrijke rol binnen onze toolboxes. Door het gebruik van Java kunnen wij in samenspraak met onze klanten in korte tijd effectieve en aansprekende softwareoplossingen realiseren voor elk rekenkundig probleem. Al onze applicaties worden desgewenst in gecompileerde vorm geleverd, zodat u geen licentiekosten betaalt, ongeacht het aantal gebruikers.

Naast desktop applicaties ontwikkelt Modelit ook Web applicaties. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de Webserver toolbox, deze toolbox maakt het mogelijk om het back-end in Matlab te implementeren en daarbij gebruik te maken van de kracht van Matlab voor het maken van numerieke berekeningen. Terwijl het front-end ontwikkeld kan worden met populaire libraries of frameworks zoals Angular, React of Dojo.

Modelit kan de gehele levenscyclus van ontwerp, implementatie tot en met de onderhoudsfase van een applicatie verzorgen. Gedurende deze periode houdt u als klant een enkel aanspreekpunt en bouwt Modelit materiekennis op. U beschikt hierdoor op afroep over een betrokken partner die mee kan denken over haalbaarheid en kosten van de door u gewenste uitbreidingen en zorg draagt voor de uitvoering.

Modelit adviseert haar opdrachtgevers op het gebied van rekenkundige toepassingen en ontwikkelt software op maat.

 • Prototyping, proof of concept studies
 • Maatwerksoftware, van definitiestudie tot onderhoudscontract
 • Verkeerskundig onderzoek op het gebied van Planningsmodellen en Dynamisch Verkeers Management
 • Ontwerpen en toeleveren algoritmes voor specifieke taken
 • Berekening bereikbaarheidsindicatoren
 • Levering software componenten en ondersteuning bij de introductie en het gebruik ervan

Toepassingsgebied verkeerskunde

 • Validatie verkeersgegevens
 • Berekening bereikbaarheidsindicatoren
 • Schatten Dynamische HB tabellen
 • Incident detectie
 • Single en Multiuserclass toedelingsmodellen
 • Modellering reistijdbetrouwbaarheid
 • Verwerking Floating Car Data
 • Visualisatie en ontsluiting verkeersgegevens

Toepassingsgebied natte waterstaat

 • Validatie waterstandsgegevens
 • Impact modellen waterstandsgegevens
 • Validatie en verwerking gegevens kustmorfologie
 • Validatie golfgegevens
 • Samenstellen jaarlijks meetverslagen en stormverslagen voor het IJsselmeer en de Waddenzee
 • Voorspellen stormvloeden met neurale netwerken
 • Ontsluiten WADI, DONAR en LOL (Landelijk Opslagsysteem Lodingen) databases
 • Samenstellen bodemkaarten

Ontwikkelde Software Pakketten

 • DelftOD (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op corridor niveau
 • TRIP (eigen beheer), visualisatie en analyse verkeersdata op netwerk niveau
 • Maria (opdracht RWS-RIKZ), visualisatie, validatie en acceptatie van kustlodingsdata
 • Melissa (opdracht RWS-RIKZ), validatie waterstandsmetingen op rivieren en voor de kus
 • DiaInspector (opdrach RWS-RIKZ), visualisatie van tijdreeksen uit de Donar database van Rijkswaterstaat
 • WAVIX (opdracht RWS-RIKZ), modelgebaseerde validatie van golfgegevens op basis neurale netwerken
 • SMARA (opdracht TNO/RPB), netwerkmodel voor reistijdbetrouwbaarheid
 • SMARTMUC (opdracht TNO), multi-userclass toedelingsmodel
 • Davinci (opdracht RWS-AVV), visualisatie en validatie van de verkeerskundige informatieketen verkeersgegevens
 • Fix, Database en analyse tool voor fermentatie data
 • FermBase, een datamining tool voor de analyse van bach processen
 • FermView, online tool voor de monitoring van batch processen

Ontwikkelde Matlab Tools

 • Matlab Application Framework; het raamwerk voor iedere Modelit applicatie
 • Matlab Layout Manager; het alternatief van GUIDE voor meer complexe GUI's
 • User Interface Toolbox; benut de vele mogelijkheden van JAVA in Matlab applicaties
 • XML toolbox for Matlab
 • Network modelling toolbox; de bouwstenen voor verkeerskundige applicaties
 • Distributed computing for Matlab; voer Matlab functies uit op een andere machine(s)
 • In memory compression; maak extreem grote datasets toegankelijk als array